Vírusové obrazy

Zobrazuje táto fotografia skutočne umeleckú inštaláciu „Schody do mäkkosti“?

Keďže obsah generovaný AI sa stáva neoddeliteľnou súčasťou sociálnych médií, vzniká čoraz viac pochybností o pravdivosti obrázkov zverejnených online.