tromfová veža

Má čínska štátna banka kancelárie v Trump Tower?

Industrial and Commercial Bank of China, ktorá je vo vlastníctve štátu, je podľa niektorých metrík najväčšou bankou na svete.