pripomína

STAŽENIE: Stiahnuté vzduchové fritézy Cosori z dôvodu nebezpečenstva požiaru a popálenia

Drôtové spojenie vo fritéze sa môže prehriať, čo predstavuje nebezpečenstvo požiaru a popálenia, uviedla spoločnosť.