Pfizer

Sponzoroval Pfizer udeľovanie cien Grammy 2023?

Spoločnosť sponzorovala celý ceremoniál, nie žiadne konkrétne vystúpenie.