iPhone

Môže vláda Spojeného kráľovstva. Uzamknúť telefóny, ktoré neodpovedajú na núdzové výstražné správy alebo ich nepotvrdzujú?

Vláda oznámila, že 23. apríla 2023 otestuje novú celoštátnu núdzovú výstrahu.